Biyoloji ne demek

Biyoloji Nedir?Biyolog Nedir? Biyoloji Alt Alanları Nelerdir?

Biyoloji, bir yaşam bilimidir. Doğa bilimlerinin bir alt alanıdır ve hem genel yaşam yasalarını hem de bireysel varlıkların özelliklerini ele alır.

Biyoloji birçok alanda araştırma konusudur. Bunlar genellikle yaşamın anlaşılmasına yönelik alt alanlardır. Bu alanlar biyofizik, genetik, moleküler biyoloji, ekoloji, fizyoloji, teorik ve hücre biyolojisini içerir. Konuları arasında; moleküller, organeller, hücreler ve hücre agregatları, dokular ve organlar, aynı zamanda bireysel organizmalar ve diğer organizmalar ile etkileşim ortamı yer alır. Söz konusu nesnelerin çeşitliliği, biyoloji konusunda çeşitli yöntemlerin, teorilerin ve modellerin kullanıldığı ve öğretildiği anlamına gelir. Biyologların eğitimi, biyoloji çalışmalarının bir parçası olarak üniversitelerde yapılır .

Biyolog Nedir?

Biyoloji bilimiyle uğraşan kişilere biyolog denir. Bir canlı bilimi olması sebebiyle, biyologlar yaşamda var olan bütün canlıların özelliklerini ve genel yaşam yasalarını inceler ve açıklamaya çalışır. Bu incelemeler neticesinde canlıların dünya üzerindeki konumlarını belirli sınıflara ayırarak özetler.

biyolog nedir
Bir canlı bilimi olması sebebiyle, biyologlar yaşamda var olan bütün canlıların özelliklerini ve genel yaşam yasalarını inceler ve açıklamaya çalışır.

Moleküler Biyoloji Nedir?

Hiyerarşinin temel seviyesi moleküler biyolojidir. Canlı sistemlerde moleküller ile ilgilenen biyolojik alt disiplindir. Biyolojik olarak önemli molekül sınıfları arasında nükleik asitler, proteinler, karbonhidratlar ve lipitler bulunur.

Nükleik asitler DNA ve RNA, genetik bilginin depolanması olarak önemli araştırma nesneleridir. Çeşitli genler ve bunların düzenlenmesi çözülür ve burada kodlanan proteinler incelenir. Proteinler de büyük önem taşımaktadır. Örneğin, biyolojik katalizörler olarak enzimler formunda, canlılardaki hemen hemen tüm metabolik reaksiyonlardan sorumludurlar. Listelenen gruplara ek olarak, alkaloidler, terpenler ve steroidler gibi çok daha fazlası vardır. Herkes için ortak olan, karbon, hidrojen ve sıklıkla oksijenin temel bir çerçevesidir. Metaller ayrıca bazı biyomoleküllerde ( klorofil veya hemoglobin ) çok küçük bir rol oynar.

Bu seviye ile ilgilenen biyolojik disiplinler şunlardır:

 • Biyokimya,
 • Genetik ve epigenetik
 • Moleküler biyoloji
 • Farmasötik biyoloji ve toksikoloji

Biyolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Bir bilim olarak, çok sayıda canlı organizmaya, inceleme tekniklerine ve çeşitli kriterlere dayalı sorulara dayalı alt alanlara ayrılabilir. Öte yandan, işlenmiş mikroskobik ve makroskopik hiyerarşik seviyelere (moleküler biyolojideki moleküler yapılar, hücre biyolojisindeki hücreler) dayanarak da düzenlenebilir.

 • Mikrobiyoloji: Mikroorganizmaların, yani çıplak gözle bireyler olarak tanınamayan canlıların bilim ve öğretisidir:  Bu canlılar, bakteriler ve diğer tek hücreli organizmalar, belirli mantarlar, tek ve küçük hücreli algler (“mikroalgler”) ve virüslerdir.
 • Botanik / Bitki Bilimi: Botanik tıbbi bitki biliminden ortaya çıkmıştır ve esas olarak bitkilerin yapısı, filogenetik geçmişi, yayılması ve metabolizması ile ilgilidir.
 • Zooloji / Hayvan Biyolojisi: Zooloji öncelikle hayvanların yaşamı, tarihi, dağılımı ve yaşam ifadeleri ile ilgilidir.
 • İnsan Biyolojisi: İnsan biyolojisi, insan biyolojisini ve insan tıbbının biyolojik temellerini daha dar bir anlamda ve daha geniş anlamda insanlarla ilgili biyolojinin alt alanları ile ilgilenen bir disiplindir.
 • Moleküler Biyoloji: Canlı sistemlerde moleküller ile ilgilenen biyolojik alt disiplindir. 
 • Hücre Biyolojisi: Hücreler canlıların temel yapısal ve fonksiyonel birimleridir. Bu birimleri inceleyen dala hücre biyolojisi denir.
 • Gelişimsel Biyoloji: Bireysel bir organizmanın, yaşamdan veya ölümün çeşitli aşamalarına kadar bireysel gelişimini inceler.
 • Fizyoloji: Canlıların fiziksel, biyokimyasal ve bilgi işleme fonksiyonları ile ilgilenir.
 • Genetik: Kalıtsal özelliklerin gelişiminin ve kalıtsal özelliklerin ( genlerin ) bir sonraki kuşağa aktarılmasının yasaları ve maddi temelleri ile ilgilenir.
 • Davranışsal: Hayvanların ve insanların davranışlarını araştırır. Davranışı tanımlar, bireyler ve türler arasında karşılaştırmalar yapar.
 • Ekoloji / Çevre Biyolojisi: Ekoloji alanı (ayrıca çevre biyolojisi), organizmalar ile farklı organizasyon seviyelerindeki habitatlarının abiyotik ve biyotik faktörleri arasındaki etkileşimlerle ilgilenir.
 • Evrimsel Biyoloji: Çevresel koşullara ve yeni türlere bölünmeye uzun vadeli adaptasyona bakar.
 • Sentetik Biyoloji: Bu alanda biyo-mühendisler, doğal organizmalar gibi bir genom tarafından kontrol edilen yapay, yaşayabilir sistemler yaratmaya çalışırlar.
 • Teorik Biyoloji: Teorik biyoloji (ayrıca sistemik biyoloji), tüm organizasyonel düzeylerde biyolojik sistemlerin matematiksel olarak formüle edilebilir temel prensiplerini ele alır.
 • Sistem Biyolojisi: Organizmaları işlevsel bütünlüğü içinde anlamaya çalışır. Matematiksel modellere ek olarak bilgisayar simülasyonlarını kullanır.
Kaynakça

Rastgele Yazılar

 • osman bey Osman Gazi Dönemi (1281-1326)

  1258 yılında Bilecik’in Söğüt ilçesinde dünyaya gelen Osman Gazi’nin saltanatı 1281 ve 1326 yılları arasındadır. Babası, Anadolu Selçuklu Devletinde bir […]

 • Sinematografi Sinematografi Nedir?

  Sinematografi, sinema-resim sanatı ve bir görüntü sensörü aracılığıyla kimyasal olarak ışığa duyarlı bir malzeme ile çekim sanatıdır. Görüntü yönetmenleri, objelerden […]

 • Borcam Tarifi Borcam Böreği Tarifi

  Borcam böreği tarifi; Böreğimiz hazır yufkadan yapılan ve elle açılan börekler kadar lezzetli bir börektir. Hazırlanması pişirmesi kolay olan bu […]

 • ekoloji bilimi Ekoloji Nedir?

  Ekoloji, bilimsel bir alt disiplin olarak biyoloji ile bunun ilişkilerini canlıların birbirleriyle ve onların cansız ortamını araştırmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısında, bu terim, genel çevresel durumu tanımlamak […]

Bir Cevap Yazın